Na minutku

Moravské zemské muzeum představí peníze z časů Marie Terezie

Papírová platidla v habsburské monarchii (1759–1918), Moravské zemské muzeum, magazín KULT* Brno
Historie

Dvojjazyčná notafilická výstava tematicky vycházející z publikace Papírové peníze 1759–1918; od Marie Terezie po Karla I. byla realizována ve spolupráci s jejím autorem Vladimírem Filipem. Cílem výstavy je seznámit návštěvníky s nejrůznějšími druhy papírových platidel (bankocetle, bankovky, státovky, nouzové peníze, obligace aj.), jež se na území habsburské monarchie používaly od doby vlády Marie Terezie až do zániku Rakouska-Uherska.

Zájemci o historická platidla mohou ve výstavě obdivovat prokazatelně první papírové peníze v rakouské monarchii nazývané bankocetle (1762-1806), které na daném území zavedla Marie Terezie, a tato skutečnost se přirozeně promítla také do názvu výstavy. Návštěvníky budou jistě zajímat i vůbec první bankovky vydávané od roku 1816, na nichž můžeme spatřit precizní ornamentální výzdobu, antické postavy nebo užití mikropísma coby důmyslného ochranného prvku proti padělatelům. 

Výstavu dále doplňuje několik (napoleonských) padělků a k dokreslení dobové atmosféry nechybí různé trojrozměrné předměty pro ukládání kovových či papírových platidel jako peněženky, váčky, porcelánová dóza nebo v roce 1937 nalezený džbán se stovkami měděných mincí uvnitř. 

Papírová platidla v habsburské monarchii (1759–1918)
Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8
17. 5. – 10. 9. 2023

<>