Primátorka Markéta Vaňková má celý život ke kultuře velmi blízko

Rozhovor s primátorkou města Brna Markétou Vaňkovou
Markéta Vaňková, primátorka města Brna, magazín KULT* Brno
Ostatní
Primátora Markéta Vaňková v roli královny Alžběty (2021) ve hře Zamilovaný Shakespeare Městského divadla Brno. Foto: Marie Schmerková/MMB

Markéta Vaňková vloni na podzim obhájila primátorské křeslo. Oproti minulému volebnímu období má nově ve své gesci také brněnskou kulturu. A ne náhodou. Vystudovaná právnička se totiž v počátcích svých studií dva roky věnovala také divadelní vědě, než u ní definitivně zvítězilo právo. 

 

Co předcházelo vašemu rozhodnutí věnovat se brněnské kultuře?

Těch důvodů bylo víc. Především mám po celý život ke kultuře velmi blízko. Proto jsem také už v době své první kandidatury do brněnského městského zastupitelstva myslela právě na gesci kultury. Tehdy jsem tedy spíš přemýšlela o svém možném působení v pozici náměstkyně nebo radní.

V současné době, kdy se mi podařilo obhájit post primátorky, hrálo svou roli také to, že jsme měli záměr ucházet se o titul Evropské město kultury pro rok 2028. V době svého zvolení jsem ještě předpokládala, že máme velkou šanci dostat se do druhého kola, a očekávala jsem, že se následující čtyři roky budeme intenzivně připravovat právě na ten rok. Přišlo mi tedy logické, aby se o kulturu města s tímto titulem staral jeho nejvyšší představitel.

Bohužel jsme do druhého kola nepostoupili, ale i tak si myslím, že si kultura v Brně zaslouží větší pozornost.

Vy jste mi vzala další otázku, že se nejspíš díky vám jako primátorce dostane této oblasti víc pozornosti. Můžete nám prozradit, proč se Brno nedostalo do druhého kola projektu Evropské město kultury?

To vyjádření odborné komise je velmi těžké hodnotit. K zamyšlení je hlavně konstatování, že jsme už nyní moc kulturní a není prostor, kam bychom se mohli dál rozvíjet. S tímto tvrzením osobně příliš nesouhlasím, protože si myslím, že je stále co zlepšovat.

Na druhou stranu, město Brno je i historicky velmi kulturní a spousta aktivit, které zde dnes v této oblasti probíhají, jsou mnohdy už nyní v evropském, nebo dokonce i světovém měřítku výjimečné. Možná že toto byl jeden z důvodů zamítnutí. 

Nerada bych však, aby vznikl mylný dojem, že tím, že mám jako primátorka na starosti kulturu, půjde do této oblasti třeba o to více peněz z městského rozpočtu. Už nyní je Brno poměrně unikátní v tom, jak velkou částku procentuálně na kulturu dává. Je třeba připomenout, že jsem sice primátorka, ale musím se řídit rozhodnutími Rady města Brna, kde disponuji jedním z jedenácti hlasů. Navíc máme strategii kulturních a kreativních odvětví, kterou naplňujeme, a na ni naváže akční plán, takže zdaleka nejde pouze o to, jak si já osobně představuji rozvoj kultury. 

Chci především pomáhat tomu, aby se obě scény, tedy jak ta městem zřizovaná, tak ta nezřizovaná, kvalitně rozvíjely. Je sice pravda, že Brno má své příspěvkové organizace, které jsou pro ně prioritou, ale budu velmi ráda, pokud bude mít i ta druhá scéna dostatek prostředků, protože i ona je nedílnou součástí kulturního dění. V neposlední řadě se chci zaměřit na areál brněnského výstaviště, například na budovu Králíkova divadla.

Markéta Vaňková, primátorka města Brna, magazín KULT* Brno
Na vernisáži pátého ročníku výstavy portrétních fotografií Osobnosti V. (2022) Foto: Marie Schmerková/MMB

Jak konkrétně si budoucnost péče o nezřizovanou část brněnské kultury představujete?

Vzhledem k tomu, že současný systém rozdělování je poměrně komplikovaný, objevují se dnes návrhy, zda v budoucnu nepřenést rozhodování o poskytování financí právě pro nezřizovanou scénu na jiný subjekt, než je Rada města Brna. Konkrétně na fond, podobně jako je tomu u filmu, kde se tento koncept osvědčil.

Vycházíme také z toho, že podobný kulturní fond mají například v Bratislavě, takže nyní zjišťujeme, zda je jeho právní úprava totožná pro fungování i v našich podmínkách. Analyzujeme proto klady a zápory této konkrétní aplikace rozdělování financí a pak budeme zvažovat další postup.

Když to zjednoduším, tak chceme dosáhnout toho, aby nezřizovaná kultura dosáhla na minimálně stejné peníze z rozpočtu města Brna, jak tomu bylo doposud, a aby jejich přidělování bylo pružnější. 

Asi se shodneme, že zdaleka největší bolestí brněnské kultury je dlouhá léta plánovaný a stále poněkud odsouvaný projekt Janáčkova kulturního centra. 

Tady bych se vrátila k vaší první otázce. Protože Janáčkovo kulturní centrum, tedy sál pro brněnskou filharmonii, je opravdu velkou investicí, myslím si, že i v souvislosti s tím bude lepší, když si vše ohlídám jako primátorka sama.

Jinak máte pravdu. Janáčkovo kulturní centrum je velkou bolestí, a proto také pevně věřím, že je začneme v letošním roce opravdu stavět. K tomu se sluší připomenout, že máme ze státního rozpočtu stále přidělenou částku 600 milionů korun, a i to je jeden z důvodů, který nás vede k rozhodnutí, že i v dnešní nelehké době je potřeba s touto stavbou začít, aby se Brno po mnoha letech dočkalo koncertní haly s odpovídající akustikou i dostatečným počtem míst jak pro orchestr, tak pro samotné diváky. 

Markéta Vaňková, primátorka města Brna, magazín KULT* Brno
Foto: Marie Schmerková/MMB

Zaujalo mě, že máte kulturní plány i s areálem brněnského výstaviště. Mohla byste k tomu říct pár slov?

Ohledně areálu brněnského výstaviště nás obecně čekají rozhodnutí, co s pavilony, které již nejsou pravidelně využívány, a Králíkovo divadlo je jedním z nich. U něj dokonce evidujeme několik zájemců, kteří jsou ochotni tuto budovu koupit a obnovit jeho provoz. Prozatím však nejsme tak daleko, abychom tuto budovu nabídli k prodeji, ale je možné, že k tomu směřovat budeme. Město Brno ani Veletrhy totiž v tuto chvíli nemají finance na opravu budovy, a zejména pak její provoz. Samozřejmě, jsou i jiné budovy, jako například Brno či Morava, které si zaslouží důstojné využití, a mojí ideou je, aby v jednom z těchto pavilonů bylo v budoucnu muzeum módy.

Dříve či později také budeme muset v souvislosti s celým areálem reagovat na trend, kdy se některé zde pořádané akce přesouvají spíše do on-line prostoru. Proto bude nutné nastavit další směr činností areálu veletrhů tak, aby to bylo prospěšné jak pro město, tak i pro samotné Brňany. 

Když už jste se zmínila o módě, nelze si nevšimnout, že jste vždy velmi vkusně oblečená a upravená. Zvlášť naše čtenářky by proto možná zajímalo, zda máte v péči o svůj styling nebo šatník odborného poradce. Nebo si to určujete sama?

Já děkuji za poklonu, to potěší. Myslím, že mohu prozradit, že si v této oblasti ráda nechám poradit. Dokonce již dlouho spolupracuji s jednou, dnes už mohu říct i kamarádkou, která mi vždy ráda a ochotně pomůže s výběrem oblečení, abych byla dokonale sladěná.

Jinak si samozřejmě nakupuji i sama a vždy se snažím, abych byla vhodně upravená nejen pro danou situaci, ale abych obecně dělala dobré jméno i svému postavení.  Podle mě lidé očekávají, že žena, a navíc primátorka, bude vypadat vždy reprezentativně.

Markéta Vaňková, primátorka města Brna, magazín KULT* Brno
Brněnská primátorka Markéta Vaňková s "planetou Zemí" na Kraví hoře. Foto: Marie Schmerková/MMB

S dovolením bych zůstal v poněkud osobní rovině. V jednom videodotazníku jste za svou nejoblíbenější knížku bez váhání označila Malého prince. Čím vás zrovna tento příběh tolik oslovil?

Ten důvod je celkem prozaický – Malého prince jsem dostala už při svém narození. Jako dítě jsem pak sice nemohla rozumět úplně všem myšlenkám, které tato výjimečná kniha obsahuje, ale přesto mě Malý princ provází celým mým životem a kdykoli se potřebuji dostat do povznesené nálady, tak po ní sáhnu. Pak stačí, když si přečtu i jen jednu nebo dvě stránky, a to mě vždy pohladí po duši. Myslím, že se od Malého prince máme stále co učit.

Mimochodem, jaký způsob nákupu knih preferujete? Dáváte spíš přednost nákupu on-line nebo raději zajdete do knihkupectví? Tedy pokud na to máte čas…

Času mám opravdu málo, ale knihkupectví navštěvuji moc ráda. Zvlášť na podzim, kdy se věnuji hledání nového diáře (smích). Protože mne bude provázet celý další rok, věnuji jeho výběru opravdu mimořádnou pozornost a vždy si najdu ten, který se mi nejvíce líbí.

Co se týká knih, své oblíbené autory sleduji především na internetu, kde je inzerce opravdu propracovaná, takže jejich nové tituly včas zachytím. Ale potom, když si jdu už vybrané tituly koupit, zajdu také k novinkám, abych si i tímto způsobem rozšířila přehled o trendech i o nových zajímavých autorech.

Co byste do roku 2023 popřála brněnské kultuře?

Nejdůležitější je stálá přízeň návštěvníků, kteří se budou těšit na další nové nápady a skvělé výkony brněnských umělců. Ale vážně nemám strach, že by se v tomto směru něco oproti předešlým rokům změnilo😊 Nezbytné je, aby naši kulturu i nadále podporoval stát a další veřejné instituce, ale také soukromé subjekty, bez toho to nejde. A velmi bych si přála, abychom se protentokrát obešli bez epidemií, a pokud to jen trochu půjde, tak i bez výrazných nárůstů cen energií, i když město je samozřejmě připraveno s problémy, které to s sebou nese, i nadále pomáhat. 

Markéta Vaňková, primátorka města Brna, magazín KULT* Brno
JUDr. Markéta Vaňková

(*1977 Brno) je česká advokátka a politička. V roce 2000 úspěšně ukončila studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a o dva roky později získala titul JUDr. V roce 2003 složila advokátní zkoušky a založila vlastní advokátní kancelář.

Členkou ODS je od roku 2002, kdy se zároveň stala i zastupitelkou městské části Brno-střed. V období mezi lety 2006 až 2010 působila jako zastupitelka města Brna a v letech 2016 až 2020 jako zastupitelka Jihomoravského kraje. Dne 20. listopadu 2018 byla zvolena primátorkou města Brna. Tento post v roce 2022 obhájila i pro následující volební období, kdy jí Zastupitelstvo města Brna svěřilo také gesci kultury.

Celoroční předplatné magazínu KULTINO* Brno

Roční předplatné

4x do roka do vaší poštovní a e-mailové schránky

Mohlo by vás zajímat

Top
Rozhovor
Jídlo & pití
V historických prostorách Zemanovy kavárny a cukrárny v Brně se mísí...
Top
Rozhovor
Film
Oba studovali JAMU, oba patří mezi nejoblíbenější české herce. A oba...
Top
Rozhovor
Volný čas
Nestává se právě často, aby nová česká kniha vzbudila takový ohlas...
Top
Rozhovor
Volný čas
Brněnské Vánoce jsou jedním z brněnských fenoménů. Moderní, a přitom...