Na minutku

Po dlouhodobé rekonstrukci se lidem otvírá Mendlovo náměstí v novém

Rekonstrukce Mendelova náměstí, socha Hrachovina, Gregora Johanna Mendela
Cestování
Jeden z významných brněnských dopravních uzlů v novém.

Řada změn čeká především cestující městskou hromadnou dopravou. Některé zastávky se totiž přesunuly, jiné prošly úpravou. Novinkou je například bezbariérová zastávka tramvaje linky č. 1. Nepřehlédnutelná je také plastika Hrachovina, která zdobí centrální plochu náměstí.

Práce přitom začaly již v létě 2021. Od té doby bylo vyměněno bezmála 200 metrů kanalizační stoky, výměna čekala i vodovod, převedeny byly parovody na horkovody. Vedle prací na inženýrských sítích prošla značnou změnou i organizace městské hromadné i regionální dopravy. Změnilo se rozložení zeleně a v novém jsou i přístřešky, které – až to klimatické podmínky dovolí – dostanou zelené střechy.

Náměstí získalo také novou dominantu, kterou je socha s názvem Hrachovina od Jaromíra Garguláka. Jejím cílem bylo dát budoucím generacím trvalou připomínku Gregora Johanna Mendela, jako významné osobnosti vědy a víry, a to velmi originálním způsobem. Nejedná se totiž o figurální sochu samotného Mendela, jak je u významných historických osobností zvykem, ale o umělecké ztvárnění Mendelova zásadního objevu, zákonů dědičnosti.