Moravské zemské muzeum Brno. Magazín KULT* Brno
Muzea

Moravské zemské muzeum

Moravské zemské muzeum je druhá největší a zároveň nejstarší muzejní instituce v ČR. Bylo založeno v červenci roku 1817 císařským dekretem Františka I. Ve svých sbírkách uchovává přes 6 milionů předmětů, které představují cenný materiál z oborů přírodních a společenských věd.

Kromě sbírkotvorné a vědecko-výzkumné práce pořádá muzeum výstavy, přednášky, exkurze, zabývá se prací s mládeží a v neposlední řadě vykazuje také rozsáhlou ediční činnost.

Napsali jsme

Článek
Umění
Když se řekne český komiks, asi každému se vybaví legendární...