Uměleckoprůmyslové muzeum Brno, součást Moravské galerie. Magazín KULT* Brno
Galerie

Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum

Uměleckoprůmyslové muzeum v Brně je výstavní a sbírková instituce věnující se dějinám užitého umění. Je součástí Moravské galerie v Brně. Na vzniku Uměleckoprůmyslového muzea v Brně se podílely především kruhy moravských průmyslníků sdružených v Moravském průmyslovém spolku a brněnské Obchodní a živnostenské komoře.

Budova Uměleckoprůmyslového muzea byla na počátku 21. století zrušena a tento stav fakticky trvá dodnes. V červnu roku 2017 byla zrušena stálá výstava designu ze sbírek muzea. Vnitřní nivelizace celku konotuje se ztrátou povědomí veřejnosti o dříve významné instituci, čímž se uzavírá i pomyslná značka Uměleckoprůmyslové muzeum Brno.

Doporučujeme představení

Umění
Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum