Mendelovo muzeum MUNI. Magazín KULT* Brno
Muzea

Mendelovo muzeum

Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity navazuje svou činností na odkaz G. J. Mendela. Je místem setkávání odborníků i centrem prezentací výsledků vědy a výzkumu široké veřejnosti. Kromě expozice o G. J. Mendelovi je v prostorách muzea organizována řada přednášek především z oblasti genetiky, ale i dalších oborů vyučovaných na Masarykově univerzitě.

Pro širokou veřejnost pořádá muzeum každoročně přednášky v rámci Dne vzácných onemocnění. Ve spolupráci s univerzitním nakladatelstvím MUNIPRESS vydává řadu odborných knih.