Kde žil a pracoval Gregor Johann Mendel?

Rozhovor s Janem Emilem Biernatem, ekonomem Opatství Starého Brna Řádu sv. Augustina
Jan Emil Biernat, rozhovor,Opatství Starého Brna Řádu sv. Augustina, Mendel, magazín Kult* Brno
Volný čas
Foto: Zdeněk Vošický

Ekonom augustiniánského opatství při brněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie, farní vikář Jan Emil Biernat, si s námi popovídal o odkazu Gregora Johanna Mendela i o vnitřní duchovní síle jednoho slavného obrazu.

Starobrněnský klášter cisterciaček i bazilika Nanebevzetí Panny Marie vznikly ve 14. století z iniciativy královny Elišky Rejčky. Od josefínských reforem v klášteře sídlili augustiniáni. Jedním z opatů byl Gregor Johann Mendel, vědec a zakladatel světové genetiky. Prozradíte nějakou zajímavost z jeho života? A vnímáte Mendela více jako duchovního, nebo jako vědce?

Mendel byl člověk, který si dával pozor na své svědomí a žil s ním v souladu. Byl velmi poctivý ve všech úkolech, které na sebe vzal. Vždy se snažil udělat vše maximálně poctivě, což ho několikrát přivedlo i psychicky do úzkých, přesto pokaždé našel sílu pokračovat ve své životní cestě a věrnosti svým úkolům. O Gregoru Mendelovi nelze hovořit jen jako o vědci, nebo jen jako o člověku víry, v něm byly tyto stránky důkladně spojené.

Opatství se může oprávněně honosit uměleckými skvosty v oblasti architektury, sochařství, ale i výtvarných děl. Máte zde hrobku královny Elišky Rejčky, unikátní klenotnici i obraz Panny Marie Svatotomské. Čím je obraz tak výjimečný?

Obraz Panny Marie Svatotomské, zvaný též Palladium města Brna, v sobě má jako náboženský předmět vnitřní duchovní sílu. Člověk u ní nachází uklidnění a pomoc s řešením problémů. Ve světě se nacházejí i další takové předměty a místa. Musíme si býti vědomi, že středověk vkládal nesmírné úsilí do úcty k Bohu, proto máme k dispozici tolik krásných předmětů, staveb a jejich architektonických detailů.

Jan Emil Biernat, rozhovor,Opatství Starého Brna Řádu sv. Augustina, Mendel, magazín Kult* Brno

Obraz G. J. Mendela od A. Zenkera, olej na plátně, 1884

Ve Vídni vznikla před lety myšlenka Noci kostelů, která se během několika let rozšířila do celého Rakouska, České republiky i do dalších zemí. Jaký význam má Noc kostelů z vašeho pohledu?

Domnívám se, že bychom měli využít každou příležitost ukázat chrámy a náboženské budovy, aby mohlo co nejvíce lidí zakusit sílu této krásy a pozitivní atmosféry daných míst.

Vaše farnost je velmi aktivní a živou komunitou. V předchozích letech jste připravovali právě pro Noc kostelů originální program. Co chystáte pro letošní ročník?

Snažíme se, aby vše, co děláme, bylo kvalitní a aby program byl přitažlivý pro všechny návštěvníky. Letos se budeme nejvíce věnovat Gregoru Mendelovi, abychom ukázali jeho i prostředí, ve kterém žil a pracoval. Protože inspirativní prostředí krásy a hudby člověku pomáhá plnit jeho osobní poslání.

Řadu kulturních akcí pořádáte i během roku, můžete nám prozradit, na co se mohou lidé těšit a za jakou kulturou rád vyrazíte ve svém volném čase vy?

Akcí chystáme skutečně mnoho. Podrobnější program je na stránkách www.mendel22.cz. Já osobně mám velice rád koncerty klasické hudby.

Jak vnímáte vy a vaši farníci současný konflikt na Ukrajině?

Navzdory tomuto hroznému neštěstí vidíme obrovskou lidskou solidaritu. Lidé hledají způsoby, jak pomoci a jak vrátit co nejvíce osob zpět do normálního života, kde vznikají nová přátelství. Žasnu nad lidskou otevřeností a obětavostí při péči o ukrajinské uprchlíky. Taková otevřenost srdce je velmi inspirativní. Například včera jsem byl v Krakově na utkání mezi polskými a ukrajinskými mladými fotbalisty a bylo to krásné a velice přátelské utkání.

Jan Emil Biernat, rozhovor,Opatství Starého Brna Řádu sv. Augustina, Mendel, magazín Kult* Brno
Jan Emil Biernat, rozhovor,Opatství Starého Brna Řádu sv. Augustina, Mendel, magazín Kult* Brno
Jan Emil Biernat, OSA

(* 1959) Farní vikář (kaplan) Jan Biernat se narodil ve městě Hlubčice v Polském Slezsku. Studoval ve Würzburgu v Německu a po studiích sloužil v Krakově. V augustiniánském opatství na Starém Brně slouží od roku 2015.

Celoroční předplatné magazínu KULTINO* Brno

Roční předplatné

4x do roka do vaší poštovní a e-mailové schránky

Mohlo by vás zajímat

Top
Rozhovor
Jídlo & pití
V historických prostorách Zemanovy kavárny a cukrárny v Brně se mísí...
Top
Rozhovor
Film
Oba studovali JAMU, oba patří mezi nejoblíbenější české herce. A oba...
Top
Rozhovor
Volný čas
Nestává se právě často, aby nová česká kniha vzbudila takový ohlas...
Top
Rozhovor
Volný čas
Brněnské Vánoce jsou jedním z brněnských fenoménů. Moderní, a přitom...