Diecézní muzeum brněnského biskupství. Magazín KULT* Brno

Diecézní muzeum

Diecézní muzeum brněnského biskupství bylo založeno 1. června 1993 jako první svého druhu v České republice. Sídlo muzeum získalo v prostorách augustiniánského kláštera na Starém Brně, kde zůstalo do roku 1999. Poté byla jeho činnost přerušena, a to až do roku 2006, kdy získalo nově zrekonstruované prostory v kanovnickém domě na Petrově č. 1. Zde bylo otevřeno jako Informační kontaktní centrum s expozicí sakrálního umění z brněnské diecéze, a v roce 2007 zde pak byla otevřena také stálá expozice Vita Christi – Život Kristův, jejímž autorem byl tehdejší ředitel muzea Karel Rechlík.