BuranTeatr, CO.LABS, centrum nezávislého umění v Brně. Magazín KULT* Brno
Divadla

CO.LABS

CO.LABS je otevřená, kreativní a nezávislá platforma, jež aktivně zabezpečuje podporu, rozvíjení a růst uměleckého sektoru s důrazem na angažovanost, posouvání úrovně kvality a hranic uměleckých druhů a žánrů.

Posledních 7 let se divadlo BuranTeatr postupně mění z formy repertoárového divadla na centrum nezávislého umění v Brně. Klade silný důraz na podporu tvůrců – jak jejich tvorby (umělecké rezidence), prezentace, tak i na vzdělání (workshopy). Umělecká produkce také postupně procházela transformací z činoherních dramatizací textů a žánrových adaptací jiných uměleckých děl na pohybové divadlo, současný tanec, novou činohru (New Theatre) a hraniční divadelní formy.

BuranTeatr se transformoval a v činnosti divadla pokračuje pod novou značkou CO.LABS.