Recenze

Biografie Emila Holuba nabízí hodně

Dr. Emil Holub je bezpochyby naším nejslavnějším cestovatelem 19. století

Emil Holub, cestovatel, etnograf, sběratel, Vyšehrad, Martin Šámal, recenze, magazín KULT* Brno
Knihy

Emil Holub bezpochyby patří mezi osobnosti, které si i v dnešní době zaslouží naši pozornost. Tento cestovatel, lékař a etnograf podnikl několik významných cest po Africe, kterými přiblížil vzdálený kontinent nejenom českému obyvatelstvu. Aktuálně se k jeho pozoruhodnému příběhu můžete vrátit i v biografii, kterou sestavil vedoucí archivu architektury Národního technického muzea Martin Šámal.

Publikace s  jednoduchým názvem Emil Holub je již druhým, revidovaným vydáním. Na rozdíl od prvního, vydaného před deseti lety, zde autor poupravil několik faktografických nesrovnalostí a  dohledal pár detailů ohledně některých událostí. V předmluvě Martin Šámal říká, že se při psaní knihy snažil vycházet především z archivní dokumentace. Právě to je největším kladem celého životopisu. O Emilu Holubovi již vyšlo hodně knih, většinou je ale – více či méně – tvořily příběhy, které jsou jen nějakým způsobem pokroucené nebo ne úplně podložené. Důvodem, jak Martin Šámal trefně definuje, je především to, že tyto publikace vycházejí ze vzpomínek přátel Emila Holuba, takže zákonitě musí být trochu subjektivně zkreslené.

Také čtěte
Víte, co mají společného Švéd Jonas Jonasson, Finové Arto Paasilinna a Tuomas Kyrö a Američan Clint...

I  když Šámal částečně čerpá i  z  takovýchto pramenů, přistupuje k nim s kritickým okem vědce, čímž si jeho dílo zachovává charakter historické práce, a tedy působí o to důvěryhodněji. Zásadním zdrojem byla také písemná pozůstalost českého cestovatele uložená v Náprstkově muzeu. Martin Šámal představuje Emila Holuba chronologicky, počínajíc jeho rodiči. Jako čtenáři sledujeme Holuba od útlého věku přes jeho cestu za vzděláním, nahlížíme na jeho nejen romantické vztahy a dočkáme se i podrobného popisu každé z  jeho výprav po Africe. Značný prostor je také věnován jeho výstavám a analýze toho, jak byl jako osobnost vnímán v tehdejší domovině.

Emil Holub, cestovatel, etnograf, sběratel, Vyšehrad, Martin Šámal, recenze, magazín KULT* Brno

Autor knihy nabízí skutečně komplexní pohled. Nezobrazuje Holuba jako zidealizovanou osobnost, ale jako člověka z masa a kostí, který měl své dobré, ale i špatné vlastnosti. Dokreslovat to pomáhá především korespondence, kterou vedl jak Holub, tak i  další osoby v  jeho okolí. Martin Šámal rovněž vyvrací mnohé mýty, které kolem tohoto muže kolují, zároveň ale nechává hodně otázek nezodpovězených. Nemalou část knihy tvoří kapitoly, které se věnují Holubovým přátelům, spolupracovníkům i  odpůrcům. Mluví také o  Holubových dvou ženách, které formovaly nejenom jeho osobní, ale i profesní život: o Bertě Novákové, jeho první lásce, a  jeho pozdější manželce Rose Hofové, která s ním některé expedice po Africe absolvovala.

Autor díky tomuto přístupu zasazuje Emila Holuba do určitého kontextu, může sledovat jeho interakce, a nepřímo tak odkrývat ještě víc z jeho osobnosti. Pro laiky je také velmi nápomocná jedna z  úvodních kapitol, která se věnuje politickému a společenskému uspořádání Afriky v 19. století. Publikace obsahuje pestrý obrazový materiál. Čtenář si může prohlédnout Holubovy kresby i výňatky z deníků. V přílohách na konci knihy může také vidět mapy oblastí, ve kterých se Holub pohyboval, a sledovat na nich jednotlivé etapy jeho expedicí.

Také čtěte
Druhého prosince roku 1805 se na Moravě odehrála jedna z nejvýznamnějších bitev historie. Střet...

Kniha Martina Šámala je pracně sestavenou a  zajímavou sondou do duše jednoho z  největších cestovatelů své doby. Nabízí objektivní analýzy a  široký přehled různý životních etap Emila Holuba. Vybočuje tak z  formátu  tradičních biografií. Tím může zájemcům poskytnout hodně informací, které jsou podané sice věcně, ale i přitažlivě. Sám autor v úvodu přiznává, že může existovat ještě hodně zdrojů o Emilu Holubovi, ke kterým se zatím nikdo nedostal. Jeho práce ale představuje velmi slušný základ, na kterém může další potenciální historik stavět.

Emil Holub, cestovatel, etnograf, sběratel, Vyšehrad, Martin Šámal, recenze, magazín KULT* Brno

Hodnocení: 85%

Emil Holub
Martin Šámal
Vyšehrad, 2023

KULT Máš předplaceno?

Máte předplaceno?

Další číslo vám neunikne – KULT* vám doneseme až pod nos.
A k tomu navíc volné vstupenky, extra bonusy a další rozmazlování našich podporovatelů. 

Mohlo by vás zajímat

Top
Recenze
Knihy
Alan Rickman, to není jen Severus Snape. Je to také Tybalt v Romeovi a...
Recenze
Knihy
Jen málokterá biografie vzbuzuje tak rozporuplné reakce, vášnivé...
Top
Recenze
Film
Zatímco u růžové části letního fenoménu Barbenheimer byl úspěch de...
Top
Recenze
Knihy
Kristýna Dostálová se se svou knihou Souboj princů stala vítězkou...