Auguste Rodin u nás

V Moravském zemském muzeu je k vidění výstava Pražská Pallas a Moravská Hellas. 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě
 

Auguste Rodin, Moravské zemské muzeum, výstava, Dietrichsteinský palác, umění, magazín kULT* Brno
Umění

Rodin, celým jménem François Auguste René Rodin (1840 Paříž - 1917 Meudon) fascinuje umělecký, a nejenom umělecký svět již zhruba 150 let. Originalita a novátorství tohoto francouzského tvůrčího génia je nepochybná. Je průkopníkem nových uměleckých metod a stylu. Rodinem počíná věk moderního sochařství. Natrvalo patří do pokladnice světového kulturního dědictví. Můžete se o něm dozvědět víc návštěvou v Moravském zemském muzeu.

Síla a velikost díla Augusta Rodina spočívá ve výrazové srozumitelnosti a v tom, že nám poskytuje mnohem více než jen vizualizaci zobrazovaného objektu. Stačí trochu vnímavosti pro vnitřní umělecké sdělení a lze se doslova vžít do pocitů a duševního rozpoložení postavy či portrétované osobnosti. O tom se lze zčásti přesvědčit i prostřednictvím výstavy v Moravském zemském muzeu s názvem: Pražská Pallas a Moravská Hellas, 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě. Upoutávku na tuto expozici tvoří bronzová postava chlapce v životní velikosti – Kovový věk (z roku 1876), symbolizující lidské utrpení pocházející z věčného soupeření a nesouladu. Dominuje v předsálí výstavního prostoru muzea.

Auguste Rodin, Moravské zemské muzeum, výstava, Dietrichsteinský palác, umění, magazín kULT* Brno
Portrét samotného A. Rodina

Jmenovaná brněnská expozice je věnovaná reprezentativní výstavě Rodinových děl konané v Praze v roce 1902 a jeho následné  cestě na Moravu, kterou podnikl se svou družinou krátce po návštěvě pražské výstavy. V Moravském zemském muzeu (MZM) se nám tak přibližuje nejenom zmiňovaná návštěva Rodina v Praze a na Moravě, osobnosti našeho tehdejšího kulturního a uměleckého života, které se podílely na organizování Rodinovy výstavy a jeho pobytu na našem území, ale zejména nám poskytuje důvod se dále Rodinem a jeho dílem podrobněji zabývat. MZM je také nanejvýš důstojným kulturním stánkem připomínajícím Rodinovo propojení s českým a moravským uměleckým světem. Auguste Rodin inspiroval řadu našich významných tvůrců. Např. sochař Josef Mařatka byl navíc i jeho žákem.

Auguste Rodin, Moravské zemské muzeum, výstava, Dietrichsteinský palác, umění, magazín kULT* Brno
Socha názvem Kovový věk, socha byla zakoupena pražskou městskou radou hned vzápětí po skončení předmětné výstavy v roce 1902. Už při svém představení roku 1877 vyvolal Kovový věk mnoho polemik a kritiky.

Modernost, novátorství a originalita Rodinovy tvorby spočívá ve vzrušujícím povrchovém zpracování materiálu tak, že tím vyvolává zvláštní efekty světla a stínu. Také klade důraz na přirozenost a hledání krásy tam, kde ji jiní nespatřují. Není náhodou, že jeho díla korespondují s ostatními trendy výtvarného modernismu. Dokáže svými skulpturami vyvolávat dojem neopakovatelného okamžiku, jak to dělá impresionistické malířství. Umí zobrazit náhlý okamžitý duševní prožitek a tím podněcuje diváka k zamyšlení, k silné estetické a lidské zkušenosti. 

Rozhodně tedy prezentovaná výstava v MZM stojí za zhlédnutí.

Hodnocení: 90%

Pražská Pallas a Moravská Hellas, 1902: Auguste Rodin v Praze a na Moravě
Výstava se koná: do 3. září 2023
Psáno z výstavy: 7. července 2023

Muzea

Zelný trh 6, Brno

KULT Máš předplaceno?

Máte předplaceno?

Další číslo vám neunikne – KULT* vám doneseme až pod nos.
A k tomu navíc volné vstupenky, extra bonusy a další rozmazlování našich podporovatelů. 

Mohlo by vás zajímat

Recenze
Knihy
Literární série Zaklínač Andrzeje Sapkowského byla několik desítek let...
Top
Recenze
Film
Historické drama Jeanne du Barry – Králova milenka představuje...
Recenze
Knihy
Ondřej Veselý je organizátorem dobročinné sbírky s názvem Vánoční...
Recenze
Divadlo
Jeden Hamlet mu nestačí. Stanislav Moša na to v Městském divadle Brno...