Zábava

Zveřejněno dne 5. 6. 2021
HANTEC: Den svišťů aneb Kindošské radovanec háže startovačku!
Onehdá sem gómal, že můj kindoš stepoval kolem ajskysny a všech šraňků na kéru nervózní jak politici před volbama. „To máš takové módr?“ hlásím, „vždyť na chálku teho bylo jak pro bateriju vojclů.“ – „To ne, ale zkóším vymáknót, kde máš zašitó ňákó válku na moju mlsnó kelcnu, když zétra mám ten svátek...“Hodím čučku na kalendr, gómu, šropál asi dostal úpal vod zoncny.

„Ty seš Laura, pakýne, že vo tem nic negómu?“

„To ne, ale zétra pohrne Den svišťů,“ hlásí šropál do placu.

No fakt. Je to tady. Naši vodlitci házijó těžké radovanec, tlačijó do gumovky mraky čokolád, kokyn a jiný špica chálky. Majó veget i v bódě, páč leda totální Herodes by jim vysadil nějakó testovací válku nebo vosobní dotazník. Na to ještě hřešijó hofírci a kocny i na středních bódách. Házijó fligny, že só jako ještě šropáli. Vyvalujó na kantorskýho smutně baterky jak vo funusu tak dlóho, dokud rasken nezahaltuje testovačku.

Trocha se mi po tem Kindošským radovancu stéská. Ale fčil gómu, že ho můžu držet furt. Vždyť stařka na mě každó chvílu na kéru hučí, že mám rozum jak krpaté šropál!!!   


Slovíčka pro ty, co až tak negómó...

ajskysna – lednička
baterky, augle, angoráky – oči
Den svišťů, Kindošské radovanec – Den dětí
chálka – jídlo
kelca, réče, radlice – zuby
kér – byt, dům
krpaté šropál – malé dítě
módr – hlad
negómat – nevědět
stařka – žena
šraňk – skříň
tlačit do gumovky – jíst
zoncna, pecen, Oskar – slunce

Redakce
Článek otištěn v Kult 06/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Dominik Landsman
Karanténa s moderním fotrem
Ikar
Moderní fotr, Čeněk a Nataša v karanténě! To si takhle jednoho prosluněného odpoledne dá někdo v Číně na stojáka u stánku netopýra na loupačku a za pár měsíců, na opačné straně zeměkoule, jste vy zavření doma, protože venku číhá smrt, šijete roušky a krotíte vášně hyperaktivního školáka, jehož vzdělání částečně padlo na vás – školy jsou totiž zavřené.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+