Historie

Zveřejněno dne 19. 6. 2021
Plzeňská pivnice „U Stopků“ v České ulici
Pravděpodobně nejznámější a historicky nejvíce pověstná brněnská pivnice nese dodnes jméno svého velmi úspěšného provozovatele – Jaroslava Stopky. V roce 1905, poté co jeho matka Aloisie zakoupila oblíbenou „Jonákovu plzeňskou pivnici“, se ve svých jednadvaceti letech stal jedním z nejproslulejších brněnských restauratérů první poloviny 20. století.Jaroslav Stopka se narodil 13. října 1884 v Lysicích (okres Blansko) v rodině, která měla v oblasti pohostinství velké zkušenosti. Otec Johan s manželkou Aloisií vedli v Brně velké důstojnické kasino u 6. jezdeckého pluku. Sám Jaroslav sbíral zkušenosti v pohostinské profesi v rakouském Welsu, a dokonce také v USA. Právě pro něj zakoupila jeho matka v tehdejší Rudolfské ulici již velmi dobře zavedenou pivnici. Dům nesoucí v 17. století domovní znamení, podle něhož byl pojmenován „U Zlatého koníčka“, byl po mnoha adaptacích spojen s domem ve Veselé ulici a v 70. letech 19. století zde vznikl hostinec. Někdejší Jonákova pivnice se znamenitou kuchyní a plzeňským pivem byla vyhlášená a velmi vyhledávaná.

Pod Stopkovým vedením se pověstný Jonákův podnik, kterému dal své jméno, stal jedním z hlavních center moravského (českého) společenského a kulturního života v Brně. Pivnice s prvotřídní obsluhou, vybranou gastronomií a skvělým plzeňským pivem se stala také střediskem českého sportovního světa se spolkovou místností S. K. Moravské Slavie, Klubu Českých Turistů, Západomoravské župy fotbalové, Západomoravské odbočky soudců fotbalových i mnoha dalších spolků a klubů. Byl to také Jaroslav Stopka, kdo nechal v roce 1919 vyzdobit fasádu tohoto podniku malíře Láďu Nováka, známého pražského bohéma, který dekoroval i legendární pražský hostinec „U Fleků“.

Velkou péči věnoval také interiérům, které získaly příjemný a intimní charakter díky dřevěným obkladům stěn i stropů včetně stylového mobiliáře. Pověstné byly i jeho úpravy slavnostních tabulí, zejména svatebních, při kterých dbal na nejvyšší úroveň stolničení své doby. Scházeli se zde studenti, výtvarníci, spisovatelé, herci, vědci, intelektuálové i měšťané a podnik byl uznáván a hojně navštěvován i Němci a cizinci, přestože byl profilován jako podnik ryze český.

Sám Jaroslav Stopka byl velmi společensky aktivní. Stal se 1. místopředsedou ústředního výboru Zemské jednoty hostinských a kavárníků, členem výboru Odborné pokračovací školy pro učně živnosti hostinské, členem kuratoria Odborné školy hostinské v Brně a byl rovněž člen Obchodní a živnostenské komory v Brně. Jaroslav Stopka vedl svůj prosperující podnik až do komunistického puče v roce 1948. Téhož roku v říjnu však náhle zemřel a jeho potomkům byl podnik v restitucích navrácen až po roce 1989. Stopkova plzeňská pivnice tak stále nese jméno svého někdejšího majitele, který hostinskou činnost povýšil na tu nejvyšší společenskou a kulturní úroveň.

PR
Článek otištěn v Kult 06/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Marek Herman
Máma není služka, máma je dám
apak
Knížka krátkých fejetonů o výchově a o tom, jak to vlastně udělat, aby doma bylo dobře. Marek Herman zkoumá svět malých dětí, porovnává ho s pohledem nás dospělých a hledá základní kameny, na kterých lze postavit rodinnou pohodu. Proč je dneska tolik rozmazlených dětí, proč neposlouchají a proč jim vlastně rodiče donekonečna ustupují?
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+