Historie

Zveřejněno dne 13. 6. 2021
Proměny Brna ve fotografii - Židenický kopec v Brně
Městská část Brno-Židenice byla ustavena 24. listopadu 1990, tak jako správní členění celého města Brna. Vznikla sloučením Židenic a sousedního Juliánova a přičleněny byly části Zábrdovic, Maloměřic, Líšně a Černovic. Kde končí jedno a začíná druhé, nevědí ale už ani pamětníci…První nepřímé doklady o existenci Židenic pocházejí z roku 1210, kdy se tak jmenoval samostatný statek. Ve 14. století tu už brněnští měšťané vlastnili jedenáct dvorců a třiadvacet vinic. Vinohrady byly zdrojem příjmů místních obyvatel až do časů průmyslového rozkvětu Brna, a že se tu vínu dařilo, napovídá i pojmenování městské části ležící východně od Židenic – Vinohrady. Koncem devatenáctého a počátkem dvacátého století už byly v Židenicích významné průmyslové podniky, jmenujme aspoň První brněnskou a v zábrdovické části kdysi proslulou Zbrojovku. V tehdejším Juliánově se spíš bydlelo, byla to dělnická čtvrť – a zde také 15. srpna roku 1897 otevřel Spolek pro stavbu Dělnického domu rozsáhlý objekt s divadelním sálem a restaurací, který vidíte na fotografii pana Dížky. Od roku 1951 do roku 1993 to byl závodní dní klub podniku Zetor Líšeň, dnes jej vlastní město Brno. Bylo to a dodnes je centrum kulturního života Židenic.

Dnes procházejí Židenicemi významné dopravní tepny, dálniční přivaděče a železniční tratě, byla tu postavena městská spalovna, sídlí zde Vojenská nemocnice a v areálu bývalého Zetoru brněnské studio České televize. Dominantami Židenic jsou druhohorní jurské pahorky Bílá hora a Stránská skála, na Bílé hoře měl wehrmacht za války pozorovatelnu leteckých svazů – a pro případ, že by se spojenci trefili do brněnské Zbrojovky, byl v protilehlé Stránské skále vybudován rozlehlý tovární komplex.

Židenickým milencům za starých časů sloužily k procházkám Akátky a poesii milovným Brňanům Bílá hora – jméno je prý odvozeno od bělavého vápence, který zde byl těžen za časů rozkvětu města, ale já si myslím, že jí daly jméno hlohy a třešně, které zde každé jaro hojně rozkvétají. A pohled na Brno skrz jejich bílá okvětí je jedním z nejhezčích.

Ladislav Vencálek
Článek otištěn v Kult 06/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Václav Štech
Ohnivá země Václava Štecha
Národní divadlo Brno
Inspektor pojišťovací společnosti Pazdera se rodinnému kruhu svěří s nápadem kolonizovat Bosnu. Díky tomu se prý do Čech „pohrne zlato“. Svůj návrh poslal vládě do Vídně, ale stále nedostal odpověď. Proto hodlá celou věc popohnat tím, že bude kandidovat jako poslanec za Ohnivou zemi, což je problematický volební okrsek v sousedství, jehož hlavou je vzdálený příbuzný.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+