Historie

Zveřejněno dne 14. 4. 2021
Proměny Brna ve fotografii – Od Velké Moravy ke Královu Poli
Královo Pole (v hantecu Kénig či Kénik, lidově často zkracováno jako Krpole) je městská čtvrť na severu města Brna. Nejstarší osídlení Králova Pole dokládají archeologické nálezy z období mladší doby kamenné zhruba mezi roky 6000 až 3500 př. n. l. Na několika místech byly zjištěny pozůstatky keltských vesnic, germánské keramiky i nálezy dokládající období Velké Moravy. První psaná zmínka o Králově Poli pochází z roku 1240, kdy ves Královo Pole byla, stejně jako většina vesnic v okolí Brna, majetkem krále. Odtud se také odvozuje pravděpodobný původ jména – králova země, královo pole.

V dnešní výpravě za historií Brna nabízíme snímky Mojmírova náměstí – první pořízený někdy kolem roku 1910, druhý současný. Zdá se, že se toho moc nezměnilo – je to jedna z částí Králova Pole, která si uchovala podobu ještě z časů, kdy se Královo Pole nazývalo Novou Vsí, což trvalo až do konce 19. století. Pak se stalo městysem, v roce 1905 městem a v roce 1919 splynulo s Brnem – poměrně pozdě –, jelikož brněnští radní se vzniku Velkého Brna dlouho obávali. Královo Pole totiž bylo české – připojením Králova Pole, Husovic a dalších městských částí s českým obyvatelstvem by ztratili tehdejší, převážně němečtí, radní vliv.

Mojmírovo náměstí je pojmenováno po knížeti Mojmírovi I., zakladateli rodu velkomoravských vládců. Znáte je ještě ze školy? Rostislav, Svatopluk I. a Mojmír II, jímž v roce 907 historie Velké Moravy končí... Nedaleko Mojmírova náměstí býval Kartuziánský klášter, zrušený Josefem II. Poblíž protéká zapomenutá Ponávka, pramenící v lesích u Vranova a v potrubí pod Lužánkami mířící ke Svratce. Dnes je na náměstí soukromé gymnázium, Komenského lípa, socha sv. Floriána, a což je možná zajímavé, možná poučné, v domě č. 10 byl v roce 1921 založen československý Komsomol. V roce 1971 tu byla umístěna pamětní deska – v roce 1989 zmizela neznámo kam. Ale v době první republiky v Králově Poli působil i rodák z Mojmírova náměstí František Jan Bartoš, správce lesů soběšických a ořešínských, zakladatel a činovník Sokola v Králově Poli, Ořešíně a Soběšicích. Zmiňme ještě, že na Mojmírově náměstí sídlila dlouhá léta pobočka úřadu práce, kde vám sice nenabídli práci, ale mohli jste si zde zažádat o sociální dávky všeho druhu. Avšak pozor: 21. března se tato úřadovna přestěhovala do Křenové.

Královo Pole je jednou z největších městských částí Brna, má cca 28 000 obyvatel, rozkládá se od Lužánek přes bájnou Šelepku, vojenská velitelství a školy, nákupní centra k jedné z nejstarších vysokých škol v republice – Veterině – a dál k severu, k jednomu z největších a nejžádanějších vysokoškolských učilišť v republice – VUT.  Jsou zde technická a výzkumná centra mezinárodního věhlasu – zmiňme CEITEC – i místa, která čekají na znovuzrození – areál Královopolské strojírny a místa dávné sportovní slávy za Lužánkami.

Amatérský fotograf Přemysl Dížka shromáždil hromadu historických záběrů z téměř všech brněnských čtvrtí a pro srovnání pořídil snímky stejných míst v současnosti. Zdrojem starých fotografií byly zejména archivy městských částí, sběratelé historických pohlednic a také zcela neznámí pamětníci. Během deseti let usilovné práce tak vznikla sbírka s neuvěřitelnými 1697 snímky, ze kterých na vás dýchne nostalgie života dvou uplynulých staletí města Brna.

Ladislav Vencálek
Článek otištěn v Kult 04/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Dominik Landsman
Karanténa s moderním fotrem
Ikar
Moderní fotr, Čeněk a Nataša v karanténě! To si takhle jednoho prosluněného odpoledne dá někdo v Číně na stojáka u stánku netopýra na loupačku a za pár měsíců, na opačné straně zeměkoule, jste vy zavření doma, protože venku číhá smrt, šijete roušky a krotíte vášně hyperaktivního školáka, jehož vzdělání částečně padlo na vás – školy jsou totiž zavřené.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+