Historie

Zveřejněno dne 7. 4. 2021
Protiletecký kryt pod Petrovem
Dvacáté století s nebývalým nástupem vědecko-technického rozvoje vneslo do válečné strategie nový pojem. Použitím „zbraní hromadného ničení“ a rozvojem leteckého průmyslu se problematika ochrany obyvatelstva koncentrovala do budování protileteckých a později i protiatomových krytů. Na území města Brna se jich dodnes nachází téměř tři sta.

Kryt pod Petrovem zvaný „Denis“ je jedním ze dvou nejznámějších brněnských krytů. Nachází se ve skalním masivu petrovského kopce a jeho prostory jsou z větší části situovány pod plochu kapucínských zahrad. Jde o soustavu navzájem kolmých chodeb na ploše tvaru obdélníku o rozměrech přibližně 85 x 60 m s několika vstupy a množstvím nouzových východů. Klenuté chodby, ražené ve skále s cihelnou vyzdívkou, mají nejčastější rozměr cca 3 x 3 m a jejich celková délka dosahuje i s únikovými štolami zhruba 900 metrů.

Budování krytu Denis probíhalo ve třech postupných etapách. Jeho výstavba začala ihned po skončení druhé světové války a první část byla hotova v roce 1946. Druhá etapa skončila v roce 1950 rozšířením krytu a zřízením druhého vstupu. Celý komplex byl dokončen v letech 1953–1955 výstavbou třetího vstupu a propojením všech únikových a nouzových východů. Kapacita krytu je přibližně 2500 osob a v případě ohrožení by měl sloužit veřejnosti nacházející se v oblasti železničního nádraží. Byl vybudován jako součást protiletecké civilní ochrany a obrany proti klasickým tříštivým pumám, tlakovým vlnám, světelnému záření a pronikavé radiaci. Je vybaven filtroventilačním zařízením s prachovými i protichemickými filtry, chrání před otravnými biologickými i chemickými látkami, radioaktivními aerosoly a umožňuje obnovu vydýchaného vzduchu. V případě nutnosti je možné aktivovat režim tzv. hermetizace, kdy se veškeré průduchy a vstupy do krytu hermeticky uzavřou a ventilace probíhá pouze ve vnitřním prostředí bez nebezpečí průniku zamořeného ovzduší. Při plné kapacitě krytu by lidé v tomto režimu mohli přečkat až čtyři dny.

Kryt je vybaven k dodávce 4000 metrů krychlových filtrovaného vzduchu za hodinu, má náhradní zdroj elektrické energie i vlastní vodárnu napájenou dvěma chráněnými studnami. První studna je hluboká 12 m, druhá 5 m a obě obsahují velmi kvalitní pitnou vodu. Sociální vybavení krytu tvoří toalety, umývárny, sprchy, zásobníky vody, očistné komory a kanalizace. Při normálním režimu ventilace lze v prostorách krytu přežít i tři měsíce, problémem by však zřejmě byla dodávka nekontaminovaných potravin.

Prostory krytu i technické vybavení je již pro původní účel v dosti nevyhovujícím stavu a nesplňuje nároky na současné bezpečnostní požadavky. Proto bylo navrženo zpřístupnit celý komplex veřejnosti, jako další součást brněnského podzemí. Turistické informační centrum již podniklo potřebné kroky k realizaci tohoto záměru, a tak jen současná pandemická opatření brání v možnosti navštívit tento prozatím neznámý podzemní areál.

Aleš Svoboda
Článek otištěn v Kult 04/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Paul Gordon, John Caird
Jane Eyrová
Městské divadlo Brno
Muzikál vypráví romantický příběh lásky mezi Janou a Edwardem Rochesterem spolu se všemi, místy až hororovými liniemi známého příběhu. Dospívající Janě zemře nejbližší přítelkyně Helena, od které se ovšem naučí, že nejhorším nespravedlnostem lze čelit odpuštěním, a díky tomuto mottu se nakonec dočká zaslouženého štěstí.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+