Knihy

Zveřejněno dne 18. 5. 2021
RECENZE: Karel Absolon v souvislostech
Osobnost Karla Absolona jsme vám v loňském květnovém čísle našeho magazínu představili ve formě medailonku. Nakladatelství Academia se mu nyní věnuje daleko obšírněji. V knize nazvané jednoduše Karel Absolon o tomto jeskynním badateli a archeologovi píšou hned tři představitelé moravské vědy.Kniha je psána důsledně chronologicky. Čtenáři se tedy seznámí nejen s obdobím, kdy byl již Karel Absolon všeobecně známý, ale i s jeho začátky. Mimo jiné se dozví, že proslulý profesor nebyl úplně nejvzornějším studentem. Prostě, jako mladík se chtěl spíš bavit.
Autoři vycházejí vesměs z původních pramenů, jakými jsou osobní korespondence nebo výňatky z odborných článků. Díky tomu se čtenářům nabízí opravdu plastický obraz Absolonovy osobnosti, jeho úspěchů i nezdarů.
Zvláštní pozornost je věnována nejen jeho spolupracovníkům, známým i méně známým, ale i odpůrcům. Chcete-li, oponentům. Díky preciznosti autorů si přitom čtenáři sami mohou udělat představu o tom, na kolik se jednalo o kritiku oprávněnou, a nakolik o nevraživost.

Kniha není jen stručnou historii našeho nejrozsáhlejšího krasového území, z doby, kdy se jejímu průzkumu Absolon intenzivně věnoval, zprávou o archeologii v oblasti Pálavy nebo prehistorického osídlení jeskyní, kam také upřel svoji vědeckou pozornost. Je i celkovým shrnutím života tohoto objevitele, manažera a vědce.

Karel Absolon
Petr Zajíček, Martin Oliva, Petr Kostrhun
Academia, 2021


Robert Žďárský
Článek otištěn v Kult 05/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Gilles de Maistre
Vlk a lev
Bontonfilm
Dvacetiletá dívka Alma přeruší své studium hry na piano a odjede na nějaký čas na chatu po svém dědečkovi, která leží na ostrově uprostřed kanadské divočiny. Po letecké havárii v lesích objeví malé lvíče určené pro výcvik v cirkuse a současně s tím se ujme i mláděte vzácného stříbrného vlka, kterého do chaty přinese vlčice uvyklá na přítomnost a přízeň jejího dědy. Rozhodne se je ochránit před světem lidí, postarat se o ně a dohromady vytvoří neobvyklou rodinu.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+