Výstavy

Zveřejněno dne 1. 5. 2016
Nejlepší stavby Jihomoravského kraje za rok 2015 vyhlášeny

To nejlepší z jihomoravského stavebnictví se ve čtvrtek 21. dubna představilo na brněnském výstavišti při vyhlášení 14. ročníku prestižní soutěže Stavba Jihomoravského kraje 2015
Jedenáctičlenná porota v čele s jihomoravským radním Václavem Božkem vybírala mezi 34 přihlášenými stavebními díly podle jejich funkčnosti, celkové koncepce, architektonické hodnoty, kvality prací, začlenění do okolí a dalších zvláštních předností.Vítězové jednotlivých kategorií soutěže: 

1) Stavby občanské vybavenosti
Tato kategorie má hned dva vítěze: vstupní budovu areálu Punkevních jeskyní v Moravském krasu a administrativně-bytový komplex Sochorova II v Brně. V prvním případě porota ocenila především kombinaci bezpečnosti, odolnosti a architektonického řešení, v druhém pak funkčně čisté řešení a odpočinkovou zónu ve vnitrobloku.

2) Bytové stavby
Porotce nejvíc zaujala novostavba bytového domu Anna. Leží v srdci Brna na ulici Anenská. Bodoval neotřelý architektonický výraz stejně jako výběr použitých stavebních materiálů a nadstandardní technické vybavení.

3) Průmyslové a technologické stavby
Vítězná budova Biology parku Brno slouží pro začínající firmy, které spolupracují s vědci v bohunickém kampusu. Nabízí kanceláře i laboratoře. Zvláštnostmi stavby jsou její nosná konstrukce, využití hlubinných vrtů k vytápění a chlazení objektu.

4) Dopravní a inženýrské stavby
Rekonstrukce brněnského „Zelňáku“ se natolik povedla, že jí porota udělila v této kategorii první místo. Náměstí Zelný trh prošlo kompletní proměnou k větší přívětivosti při zachování celkového rázu a historického vyznění.

5) Rekonstrukce staveb a objektů
Jako nejzdařilejší porotci vyhodnotili multifunkční areál U Venuše v Pavlově. Kombinuje originálně řešené apartmány s blízkými vinařskými sklepy z 18. století a nabízí krásné výhledy na vodní nádrž Nové mlýny a zříceninu hradu Děvičky.

6) Vodohospodářské a ekologické stavby
Tato kategorie má opět dva vítěze. Prvním je břeclavská úpravna vody Kančí obora. Rekonstrukce zdařile propojila funkční požadavky na úpravu a distribuci pitné vody s hodnotným architektonickým řešením. Druhým vítězem je zcela nová čistírna odpadních vod v Ivanovicích na Hané.

7) Stavby mimo území Jihomoravského kraje
V této kategorii byl jen jeden soutěžící. Je určena pro subjekty z Jihomoravského kraje, které staví mimo jeho území. Jde o novostavba školy Sunny Canadian v Jesenici u Prahy. 

Zvláštní cenu poroty získala výstavba chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích. Cenu časopisu Stavebnictví, mediálního partnera soutěže, získala 2. etapa výstavby Mezinárodního centra klinického výzkumu ICRC ve Fakultní nemocnici u svaté Anny. Dále byla udělena cena hejtmana Jihomoravského kraje, kterou získala stabilizace svahu v Bulharech.

V rámci soutěže Stavba Jihomoravského kraje proběhla také Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství, kterou vyhlašuje SPS v JmK spolu s Fakultou architektury a Fakultou stavební Vysokého učení technického v Brně. 

Více informací vč. kompletní fotodokumentace na www.stavbajmk.cz.


PR
Článek otištěn v Kult 05/16
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Novinky:
Michal Macháček
Gustáv Husák
Vyšehrad
Jméno Gustáva Husáka (1913–1991) je nejsilněji spojeno s obdobím normalizace 70. a 80. let, kdy přicházela na svět generace „Husákových dětí“. Nová Husákova biografie z pera historika Michala Macháčka sleduje dlouhou kariéru posledního prezidenta komunistického Československa od samých počátků, zaměřuje se na Husákův původ a rodinné zázemí, mládí, studia a vstup do Komunistické strany Československa, jeho působení za války a za Slovenského národního povstání, v poválečné politice, jeho odsouzení v procesu se slovenskými „buržoazními nacionalisty“, úspěšně završené úsilí o rehabilitaci a postupný návrat na mocenské výsluní. Stranou nezůstává ani Husákův osobní život, i zde přináší kniha nová zjištění.
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2018 Radek Holík
Google+