Výstavy

Zveřejněno dne 2. 1. 2016
RECENZE: Vyhnání z „ráje“

V závěru vzpomínkového Roku smíření, završujícího 70 let od skončení druhé světové války, hostí Stará radnice putovní výstavu připravenou rakouským Centrem pro výzkum migrace. Kdo si ji chce prohlédnout, neměl by však příliš otálet. Končí totiž již 10. ledna.Protože historie není nikdy černobílá, má projekt připomenout, že právě před sedmi desetiletími začal také odsun německého obyvatelstva, jež muselo hledat nové živobytí v prostředí pro něj cizím. Trvalo často velmi dlouho, než „začalo být zase dobře“.

Upoutá spíše vážné zájemce o tuto neradostnou kapitolu česko-německých dějin než ty, kdo by sem snad zabloudili náhodou. Vzhledem ke spoluorganizátorovi, jímž je Dolnorakouský zemský archiv v St. Pöltenu, dává nahlédnout do množství dobových dokumentů (obvykle do kopií), které nemusí nadchnout každého.

Koho zažloutlé listiny příliš nelákají, tomu by mohly více říci předměty z majetku účastníků odsunu včetně těch, kteří při něm přišli o život. Drobnosti jako kapesní hodinky či náušnice jsou tak němými, a přesto výmluvnými svědky tragických událostí. Některé totiž pocházejí přímo z masových hrobů obětí odsunu. Doplňují je audionahrávky vyprávění pamětníků, jež jsou samozřejmě v němčině. Překlad do češtiny je sice k dispozici, ten ale bohužel není mnohdy kvůli vytržení z kontextu zcela srozumitelný.

Tyto individuální vzpomínky mají ilustrovat a doplňovat události velkých dějin, obávám se však, že nebyly použity úplně nejvhodněji. Tak jako celý projekt představují spíše roztříštěný kaleidoskop, ne kompaktní celek.

Pomalu začalo být zase dobře
Stará radnice, Brno
13. listopadu 2015 – 10. ledna 2016
Foto: www.ticbrno.cz

Eva Svobodová
Článek otištěn v Kult 01/16
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Jordan B. Peterson
12 pravidel pro život. Protilátka proti chaosu
Argo
Co by měl znát každý člověk v moderním světě? ptá se renomovaný psycholog Jordan B. Peterson a jeho odpověď v sobě jedinečně propojuje odvěké pravdy a ohromující objevy nejsoučasnějšího vědeckého výzkumu. Dokáže být vtipný, překvapivý a vždy objevný. Vysvětluje nám, proč nebránit dětem v nebezpečných kouscích na skateboardu, jak hrozný osud čeká člověka, který příliš rychle kritizuje, je pomstychtivý, nenávistný a arogantní; a proč bychom měli pohladit každou kočku, kterou potkáme na ulici. Peterson rozebírá (sebe)kázeň a svobodu, dobrodružství a zodpovědnost, smysl života i víru v Boha; dospívá k 12 navenek jednoduchým poučkám, za nimiž se skrývají hluboké poznatky a dalekosáhlá poučení o tom, jak vést správný život. Rozbíjí otřepané poučky týkající se vědy, víry a lidské přirozenosti a proměňuje a povznáší mysl i ducha svých čtenářů.
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2019 Radek Holík
Google+