Zábava

Zveřejněno dne 20. 11. 2021
Jak sem dělal Izáka na stavárně
Za bolševika nešlo bét bez háčka. Takže jakmile sem se rozhodnul, že hodím vegetu na véšce mávačku, začal sem shánět jinó haklbery fin. Nejblíž byla zdravka na Merhautce, ale tam mě fíra bódy vypral z futer už před dvěma járama. Takže stavárna. Vygómal sem špica podělávku. Naklapal sem k ředitelskýmu a vařim: „Stálé zdraví, náčelníku, právě ukončuju vodbornó stáž na véšce a doslechl sem se, že hledáte učitelskýho elektrotechniky.“A tak sem naklapal v září na svó první hoďku elektrickéch válek. Decentně sem se vošolnil, žádný džanky ani džiska. I solidní vypucovaný šlupky sem si nazul a v klepetu sem měl diplomatické kufřík. To abych u mladéch vzbudil solidní dojem. A ne jako tehdá na véšce, dyž si mě spletli s instalatérským.

Dovesloval sem před třídu a byl ještě chvílu čas, nezvonilo ani na přestávku. Zgóml sem u zdi stát nějaký plonkovní židlochovice, tak sem na ně hodil sicnu. Ale to sem neměl dělat. Ta židla měla nalomený haksny, a tak pode mnó okamžitě rupla a za šílenýho rachotu sem se zřítil na krovky. Votevřely se dveře všech tříd, vyletěli zvědaví borci, kocóři i kantorský a jeden učitelské dokonca hystericky zařval: „Co je to tady za bordel?!“

Když mě zgóml, jak hážu záda v troskách židle a v ruce pevně držím kufr, nahodil prskačku do rolety a vodklapal pali za zvuku školního zvonku. Študáci lochec jak sviňa a já se stal díky tomuto ántré těžce populární.

Brzo sem lapl i svoju první přezdívku – Izák. Podle kolegy Newtona, keré visel na fotce ve fyzice na zdi a měl pré stejně dlóhý harizony jako já. 

Na bódě sem se už solidně etabloval. Taky mě študáci docela často chtěli brát s sebó na vélety, abych jim dělal dozora.

Jako třeba v jedný třídě, se kteró dokonca nechcela valit do Práglu ani jejich třídní. Tak sem se na tu akcu upsal a vzal s sebó ještě mladó tělocvikářku. Ta měla ze startu všelijaký blbý nápady, ze kteréch sem ju ale rychle vyléčil. Třeba chcela šacovat borce, jestli nemajó v mošnách zašitý válce a alkec. A proč by tak asi jeli na vélet, že? 

Já sem si třídu v Práglu v kempu u Vltavy nechal nastópit a vařím: „Glgačku nésu štond uhlídat, tak apeluju aspoň na zkušený pařiče, aby se o začínající postarali a oni nám tu z teho nezakukali. Kocóři, chovéte se tak, abyste nechovaly. Co se tady stane, to tady taky zůstane. Howgh – dohantýroval sem!“

Dostalo se mi ujištění, že je to jasné vál, a mutra třídy Putnová, která už dvakrát prohučela, mi hókla, že se vo fšecko postará. Ve škole se mezi kantorskéma proslýchalo, že ta havaj má velice dobró povahu a pré dokonce nezištně zaučuje nezkušený spolužáky v sexu.

Tak sme pískli večerku a zapluli do chatek. Asi do půlnoci sem si lóskal bichlu a pak mě napadlo, že hodím čučku na študácký, jestli už gróňajó.

Z chatek se ozýval veselé výskot a cinkání flašek. Jenom v jedný bylo ticho. Tam teda vtruknu, gómal sem, abych jako nikeho nevodchytl, jak glgá vajnoš nebo rumunsko. Vlčmen se nacháluje a kozišťat neubude.

Votevřel sem teda futra a nahodil těžkó diviznu. Proti mně holé gébiš nějakýho borca a pod boříkem šklebící se Putnová, haxny do praku, v jednom klepetu žváro, v druhým škopek a vaří: „Dobré večír, pane profesor. Fšecko v rychtiku, tadyk mladýmu už to docela de!“

Nechcel sem rušit vyučování Putnový, tak sem nahodil bleskovó zpátečku a šel rači gróňat do regála

Zkrátka, podařené vélet za památkama Práglu.

V dubnu mne zase lapl zánět žil, takže sem podle rady doktorskýho musel házet sicnu s nohama na ponku, aby se krev do pastelek nedostala pod takovým tlakem. Odborně se temu hóká polohování. Fšici gómali, že to mám v paži, a já byl přitem chabrusové!

Přiblížily se maturitní písemky a já k nim naklapal dělat dozora. Po revoluci začaly vycházet různý erotický cajtunky, a tak je samosebó študáci donesli i k matuře, aby se učitelské při hlídání nenudil. Tak sem hodil sicnu, vyhodil kopyta na ponk a vysadil čučku na ty láčový kocóry v barevným Leu. Vtem se votevřely futra a do třídy naklapal na kontrolu ředitelské s krajským inspektorem. Inspektorské určo gómal, že su veliké mazák. Pastelky na ponku, čučka do cajtunku na mošnu přes dvě stránky a študáky na salámu. Ani rači nic nehlásil a vodklapal i s fíró bódy pali.

Dofčil negómu, jestli za dva měsíce nezrušili mě kvůli elektrotechnice, nebo předmět elektrotechnika kvůli mně. Jisté vál je, že vod září sem byl vodejit učit na automobilové učňák.

Honza ,,Žanek" Hlaváček
Článek otištěn v Kult 11/21
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Leopold Králík
Milovníci sportu aneb Smrt darebáka
Carpe Diem
Kniha Milovníci sportu aneb Smrt darebáka je první ze série detektivních příběhů se společným názvem Milovníci ze školského prostředí, které spojuje postava vyšetřovatele Dana Švédy. Tento hlavní hrdina připomíná s trochou nadsázky kultovní postavu detektiva Phila Marlowa z románů Raymonda Chandlera.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+