Výstavy

Zveřejněno dne 5. 2. 2020
RECENZE: Brno vídeňské
Stálá expozice v Místodržitelském paláci neměla příliš vysokou návštěvnost, a nejen proto se vedení Moravské galerie rozhodlo vytvořit expozici novou. Nese lakonický název Brno předměstí Vídně.

Proč právě takový název? Brno mělo vždy blíže k Vídni než k Praze, nejen co se týče vzdálenosti, ale především myšlenkově. Vzájemné vztahy ještě posílil rok 1839, kdy obě města spojila železnice. Že by ale bylo možné nazvat Brno přímo vídeňským předměstím? Na to je možná přece jen příliš svébytné.

Expozici otevírá zrcadlové bludiště designérů Jana Plecháče a Henryho Wielguse. Zavěšená zrcadla umožňují prohlédnutí několika gotických a barokních soch ze sbírek galerie z různých úhlů, obvykle návštěvníkům skrytých. To je hlavní výhodou bludiště. U čeho není snadné rozhodnout, zda je výhodou či nevýhodou, je to, že návštěvník je hned na začátku výstavy nucen dbát zvýšené pozornosti, aby do některého díla či zrcadla nevrazil. Pohyb mezi nimi je totiž víceméně volný, byť dovoluje jen jeden směr, ústící do samotných prostor výstavy.

V těch jsou umístěny exponáty odkazující k tzv. dlouhému 19. století, historickému období začínajícímu Velkou francouzskou revolucí a končícímu vypuknutím první světové války, se zaměřením na historismus, biedermeier, folklorismus nebo fin de siécle. Vedle sebe fungují díla takových umělců, jako byli Adolf Loos, Gustav Klimt, Dušan Jurkovič, Josef Hoffmann nebo Egon Schiele. Zastoupeni jsou kresbami, malbami i užitým uměním typu porcelánu nebo nábytku. Ústředním objektem části věnované folklorismu je velkorysý obraz Joži Uprky z roku 1892, představující nejslavnější malbu jízdy králů ve Vlčnově.

Expozice se netají s tím, že je určena především těm, kteří do galerie příliš často nezavítají. Pro toho, kdo se v kulturních dějinách orientuje, nepřinášejí informační tabule mnoho nových informací. Na dětského návštěvníka je pamatováno jen v jedné z prvních místností, která je sice celá interaktivní, ale prostě jediná. Dospělý ji obvykle projde bez zastavení, zato dítě si naopak "užije" pouze tam. Efektnější by bylo, kdyby se nějaký na děti zaměřený prvek nacházel v každé z výstavních částí.

Celkově je na výstavě poznat, že se snažila spoustu poznatků a exponátů prezentovat na poměrně malém prostoru. Na užitečnosti jí to ale neubírá. Za návštěvu určitě stojí a nezbývá než se těšit na další části expozice, které se galerie chystá otevřít v nejbližších letech. Stálá výstava Brno předměstí Vídně je totiž jenom jedním střípkem mozaiky, která má dohromady dát ucelenou zprávu o umění na jižní Moravě, zastoupeném ve sbírkách Moravské galerie.

Brno předměstí Vídně
Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác
15. listopadu 2019 – 23. února 2023
www.moravska-galerie.cz


Petra Horáková
Článek otištěn v Kult 02/20
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Eva Csölleová, Vítek Formánek, Josef Jambora
Bezdomovcem snadno a rychle
Petrklíč
Bezdomovce dnes potkáváme v každém městě téměř na každém kroku. Jsou součástí naší společnosti již 30 let. Ale co o nich obyčejný občan ví, kromě toho, že po něm chtějí „drobáky“ na alkohol? Tato kniha je syrové a upřímné vyprávění bezdomovce, který žije na ulici 19 let. Chtěl žít obyčejný život, ale parta a kolegové v práci ho přivedli k alkoholu, kterého se pak už nedokázal zříct. Když přišel o práci a zradila ho přítelkyně, zůstal na ulici sám. Ve svém příběhu nám vysvětlí, jak to funguje ve společenství bezdomovců, jak mají rozdělené funkce, aby zabezpečili svoje životní potřeby.
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2020 Radek Holík
Google+