Divadla

Zveřejněno dne 12. 3. 2018
Site specific představení na Cejlu
Divadelní představení ...Tvůj Jan inspirované životem a dílem básníka Jana Zahradníčka se na konci března, konkrétně 28., 29. a 30. 3. od 19:30 odehraje v prostorách bývalé káznice na Cejlu v Brně, kde byl básník vězněn. Pod hlavičkou Divadla Odjinud účinkují brněnští herci Miroslav Černý, Alžběta Filipová a Michal Bumbálek pod režijním vedením autorů konceptu a scénáře Pavlem Strašákem a Markem Vráblíkem.
 


Představení využívá autenticitu i atmosféru místa, spojeného s vězeňskou zkušeností katolického básníka, který byl nespravedlivě vězněn komunistickým režimem od roku 1951 po dobu 9 let. 

Představení obsahuje téměř výhradně autentické básníkovy texty – deníkové záznamy, básně, ale především korespondenci, kterou adresoval z vězení své ženě Marii. Mimo to jsou využity i další autentické dokumenty, např. záznamy z vykonstruovaného procesu nebo dopisy, které jeho žena rozesílala na různá oficiální místa ve snaze o manželovo propuštění.

I přes tuto textovou i prostorovou autenticitu není záměrem inscenátorů zpodobnění konkrétních úseků básníkova života. Stěžejní není ani jinak po právu akcentovaná politická linie vypovídající o marasmu spojeného s nástupem režimu, jehož 70leté výročí si aktuálně připomínáme. Shodou okolností premiéra spadá také do období postního, které nám může upomenout Zahradníčka i v jiném kontextu. Jako člověka víry, schopného hluboké vnímavosti a koncentrace, který pokorně přijímal svůj Bohem přidělený osud. A tímto postojem dalece převyšoval své věznitele.

Zahradníček však neměl strnulý pohled upřený do věčnosti. Jeho vězeňská korespondence ženě Marii je nejen jedinečným dokumentem doby, ale i dokladem jeho živého milujícího srdce, je plna starostlivé péče, zvídavosti a zájmu. Zájmu o ni, o děti, o nejširší rodinu i blízké, zájmu o život jako takový, o všechna stvoření včetně rostlin i stromů.

Představení má na jednu stranu sklonit hold konkrétnímu člověku, ale při jeho přípravě si tvůrci stále zřetelněji uvědomovali, že pracují s jaksi obecnějším, archetypálním lidským příběhem, příběhem hrdiny, který roste skrz přijetí svého údělu.

Představení produkuje spolek Odjinud, který se zaměřuje při přípravě konkrétních projektů na propojování lidí „odjinud“, z různých divadel, z profesionální i zájmové sféry. Cíleně se také orientuje na prostory bývalé káznice, kde již uvedl mj. úspěšné site specific představení Kafkova Procesu. 

Informace a vstupenky jsou k rezervaci na tel.: 608 546 658 nebo emailu: info@odjinud.cz. Více info také na http://www.odjinud.cz.
Redakce
 Přidejte k článku první komentář >> 
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Lucie Jandová, Dana Kaplanová
Temné matky a jejich dcery
Jandová Lucie
Dva roky autorky sbíraly příběhy žen, které mají napjatý vztah s mámou. Takových žen je mnoho. V dětství toužily po lásce, pochopení, něze. Marně. Se svým zraněním bojují celý život a stydí se o něm mluvit. Trápí se i v dospělosti, ačkoli jsou často krásné, úspěšné a samy už přivedly na svět další generaci. Místo lásky a přijetí jim matky věnovaly věčnou kritiku, snižování zásluh a konkurenční boj. Představa lásky pro ně zůstala deformovaná, a podle toho vypadají i jejich další vztahy. Pomocí rad psychologů, terapeutů, ale i přes pohádky, mýty a archetypy se autorky pokusily najít řešení, jak z temného žaláře odmítané a nemilované dcery vyjít ven.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2019 Radek Holík
Google+