Knihy

novinka, přepracované vydání, kritika, kultovní horor, film 1990,

Zveřejněno dne 19. 7. 2012
RECENZE: Nocí tě může provést cokoliv
Clive Barker není českým čtenářům neznámý. Jeho zvrhle fantaskní tvorba u nás vychází již od devadesátých let a novela Noční rasa se nyní objevuje na pultech knihkupectví ve druhém, nově přeloženém vydání.

Vedle kultovních Knih krve nebo Imajiky může její spíše povídkový střih posloužit velmi dobře jako vstup do Barkerovy mysli, neboť ani zde není čtenář ochuzen o mistrnou imaginaci ikony hororového žánru.

Aaron Boone, ústřední postava knihy, mentálně narušený, stíhaný běsy a šílenstvím, se vydává do péče psychiatra Deckera, jenž mu má pomoci plně se včlenit do společnosti. Tato dvojice naprosto protikladných charakterů nás provází celým příběhem. Již během jejich představení si vnímavý čtenář domyslí, jakou roli který z nich hraje. Boone není schopen odolat niternému vábení k místu, kde věří, že bude konečně doma, a vydává se proto na cestu k Midianu, městečku s rozlehlým hřbitovem, domovem Noční rasy, ne-lidí, kteří „nepatří ani peklu, ale ještě ani nebi“. Aby však nalezl svůj druh a své místo, musí se nejprve vyrovnat s pouty minulosti.

Barkerův příběh není i pro svůj rozsah příliš hluboký a než strašidelný je spíše smutný. Veškerá temnota, kterou očekáváme při setkání s démonickými bytostmi, se v autorově vidění přesouvá do lidských duší a pouze z lidí vychází veškerá zášť a touha zničit to, co je nám neznámé. I tak jsou slova, jež dokážou naprosto pohltit, neskonale poetická, a to zvlášť při vykreslování šílenství a děsů, což je charakteristickým rysem Barkerovy tvorby.

Novela připomíná spíše prozaickou báseň, „chvalozpěv na nestvůrnost“, jak se dozvíme z vysoce odborného doslovu. Lze se setkat i s logickým rozporem ve výstavbě příběhu, na tom ale Barkerovo myšlení a imaginace rozhodně nestojí. Fantaskní obrazy, iracionální vazby a niterné požitky, jimiž nás dokonale zaplaví, fungují velice dobře právě bez logiky.


Noční rasa
Clive Barker
Laser-Books, 2012


Vladimír Žatecký
 Přidejte k článku první komentář >> 
novinka, přepracované vydání, kritika, kultovní horor, film 1990,
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Catherine Merridale
Lenin ve vlaku
Argo
Kniha sleduje průběh Leninovy cesty z curyšského exilu přes válkou rozvrácené Německo na sever k hranicím Laponska až po závěrečné nadšené uvítání revolučními davy na Finském nádraží v Petrohradu. Autorka v ní propojuje příběh zaplombovaného vlaku i jeho svérázných cestujících s liberální únorovou revolucí v Rusku. Při putování Lenina vracejícího se po mnoha letech do vlasti využívá nepřebernou škálu soudobých svědectví. Nebýt geniálního nápadu několika německých úředníků umožnit nejproslulejšímu revolučnímu radikálovi V. I. Leninovi, ukrývajícímu se v neutrálním Švýcarsku, odcestovat do vlasti, pak by možná v Rusku nedošlo k rozpoutání takového chaosu, jenž nakonec vedl k rozvrácení země a nastolení brutální bolševické diktatury.
Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2018 Radek Holík
Google+