Knihy

česká filmografie, film, režiséři, životopis, srovnání, kritika, tip na dárek, kniha

Zveřejněno dne 15. 4. 2012
RECENZE: Kvalitních uměleckých monografií nemůže být dost
Hodnotit publikace věnované životu a dílu Gustava Machatého, respektive Ladislava Helgeho společně, se přímo nabízí. Vyšly v rámci stejné edice v nakladatelství Host a většina tvrzení platí pro obě stejnou měrou. A to navzdory tomu, že režiséři tvořili v odlišných etapách dějin československé kinematografie.

Tato skutečnost sice determinuje povahu popisovaných jevů, avšak Jiří Horníček v případě první i Petr Bilík u druhé zvolili téměř totožnou struktury knihy. A především, obě monografie můžeme označit jako zdařilé.

Obě knihy jsou chronologicky koncipované v závislosti na vývoji dané filmografie. Autoři se zabývají jednotlivými filmy. Pro Horníčka se stal stěžejním nástin okolností vzniku konkrétních děl, z něhož vyplývá Machatého zaujetí médiem filmu jako takového. Bilík se mimo společensko-politického pozadí zaměřuje i na (hodnotný) stylistický rozbor Helgeho snímků, z nichž především Škola otců, Velká samota a Stud vzbudily svou kritičností v 50. a 60. letech minulého století rozruch přesahující oblast soudobé umělecké scény. Původní text zde navíc doplňuje obsáhlý rozhovor s režisérem, z něhož je více než patrný obraz tvůrce inteligentního a přemýšlivého. Nebojí se i docela kontroverzních prohlášení, přesto zůstává skromný, i když ne za každou cenu a falešně.

Zásadní přínos obou publikací spočívá ve způsobu, jakým se vymezují vůči navyklé formě domácích monografií o českých „hvězdách stříbrného plátna“. Ty totiž většinou sestávají pouze z více a častěji méně podložených „historek z natáčení“ a nadužívaného vyzdvihování osobních i tvůrčích kvalit konkrétní persony. Horníček oproti tomu při hodnocení zůstává vzorově objektivní a většinu tvrzení dokládá ukázkovou prací s primárními i sekundárními prameny, zohledněnou v nerušivých poznámkách pod čarou. Petr Bilík se opírá v prvé řadě o dobovou recepci filmů. V tom měl samozřejmě výhodu, jelikož v době Machatého aktivního období nebyla filmová publicistika dostatečně rozšířená a nedalo se o ní hovořit jako o vědní disciplíně. Ačkoli můžeme oba texty ocenit přízviskem odborný, zůstávají dle mého lehce stravitelné i pro čtenáře navyklého na odlehčenější způsob psaní.

Díky přibližování stavu hned několika uměleckých kontextů v daných dobách mohou knihy společně sloužit jako ideální průvodce soudobými stavy kinematografie (v Machatého případě i zahraniční), pokrývající rozsáhlé období. Jejich význam tak nabývá hned několika poloh a všechny jsou svým způsobem užitečné. Kéž budou podobné monografie následovat, zajímavých českých režisérů registrujeme v historii našeho filmu dostatek.


Jiří Horníček: Gustav Machatý – Touha dělat film
Petr Bilík: Ladislav Helge – Cesta za občanským filmem
Nakladatelství Host
www.hostbrno.cz


Ivo Michalík
 Přidejte k článku první komentář >> 
česká filmografie, film, režiséři, životopis, srovnání, kritika, tip na dárek, kniha
Časopis:
Reklama:

Novinky:
Leopold Králík
Milovníci sportu aneb Smrt darebáka
Carpe Diem
Kniha Milovníci sportu aneb Smrt darebáka je první ze série detektivních příběhů se společným názvem Milovníci ze školského prostředí, které spojuje postava vyšetřovatele Dana Švédy. Tento hlavní hrdina připomíná s trochou nadsázky kultovní postavu detektiva Phila Marlowa z románů Raymonda Chandlera.
Reklama:

Odběr zpráv:
Chcete odebírat zprávy? Registrace


Copyright © 2005–2021 Radek Holík
Google+